Mottagningen

På vår mottagning utförs dagkirurgiska ingrepp, för olika typer av ortopediska åkommor. Vi har idag korta väntetider till nybesök och korta väntetider mellan nybesök och inplanerade operationer.

Vi har vår mottagning i Vällingby Läkarhus. Där har vi ett gott samarbete med andra verksamheter som till exempel röntgen och sjukgymnastik.

Vi finns för våra patienter hela vägen från första kontakten. Vi har idag korta väntetider till nybesök och korta väntetider mellan nybesök och inplanerade operationer.

Dr Amer Al-Ani, MD-PhD och specialist i ortopedisk kirurgi har hög kompetens inom sin specialitet och lång erfarenhet av de ingrepp som utförs. Personalen i övrigt är välutbildad inom sina ansvarsområden.

Dr Amer Al-Ani

Bild Dr Amer al Ami
KONTAKTA OSS

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Vill du veta mer om Vällingby Ortopedi?

KONTAKTA OSS